Prevádzkovateľ sa zaväzuje že všetky údaje, ktoré poskytne kupujúci slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tiež sa zaväzuje že tieto údaje nebudú nikdy poskytnuté žiadnym tretím osobám. Výnimkou sú potrebné údaje pre dopravcu na doručenie objednaného tovaru.

Kupujúci kedykoľvek meniť alebo odstrániť svoje osobné údaje. Taktiež má možnosť zvoliť si pri registrácií zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových akciách predávajúceho a súhlasí so zhromažďovaním jeho údajov v zabezpečených databázach obchodného systému.

Pri nákupe bez registrácie sú údaje o nákupe a dodacej adrese zákazníkov pravidelne odstránené po uplynutí záručnej doby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruk bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Len v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.